စားေသာက္ဆိုင္၊မုန္႔ေစ်းတန္း၊ေကာ္ဖီဆိုင္ မ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်သည့္စနစ္…

မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အခ်ိန္ မည့္သည့္စက္ကိရိယာၿဖင့္မဆို သင့္၏စားေသာက္ဆိုင္ကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။
CUKCUK သည္ ဘယ္စားေသာက္ဆိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္မဆိုကိုက္ညီသည္။
các loại hình nhà hàng

ေကာ္ဖီဆိုင္

အဓိကရရွိႏိုင္ေသာ ေသာက္သံုးစရာမ်ား: ေကာ္ဖီ, smoothies, မုန္႔ႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္မ်ား
các loại hình nhà hàng

စားေသာက္ခန္း

အသားနဲ႔ၿပဳလုပ္ထားသည့္အစားေသာက္မ်ားကို အဓိကအားၿဖင့္ အမဲသား၊ၾကက္သား ပုစြန္စသည္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားသည္။…
các loại hình nhà hàng

Bistro pub

အဓိကရရွိႏိုင္ေသာအရာမ်ား beer, wine, cocktails… customer sမ်ားစိတ္ၾကိဳက္ပြဲၾကီးပြဲေသးမုန္႔အခ်ိဳပြဲမ်ား
các loại hình nhà hàng

သေရစာမုန္႔မ်ား

အဓိကရရွိႏိုင္ေသာအရာမ်ားအပူေပးႏွင့္ႀကိဳတင္ခ်က္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
các loại hình nhà hàng cukcuk.vn

ေန႔လည္စာစားေသာက္ဆိုင္

ရံုးသမားမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေစ်းႏွုန္းသင့္တင့္ေသာေန႔လည္စာကိုလည္း၀န္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။
các loại hình nhà hàng cukcuk.vn

နိုင္ငံအလိုက္စားေသာက္ဆိုင္မ်ာ

ဥေရာပ၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ စေသာနိုင္ငံမ်ားမွ ရိုးရာအစားအစာမ်ားကိုလည္းရရိွနိုင္ပါသည္။
các loại hình nhà hàng cukcuk.vn

အရက္ဆိုင္/အေဖ်ာ္ယမကာေကာင္တာ/ သီးသန္႔ခန္း

ရွန္ပိန္၊ ေကာ့ေတး၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ စေသာ ေသာက္စရာမ်ားကို၀န္ေဆာင္မွဳေပး၍ ဒုတိယအေနနဲ႔အစားအေသာက္ကို၀န္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။
các loại hình nhà hàng cukcuk.vn

အ၀စား

ဘူေဖးစနစ္ျဖင့္ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးရန္

မုန္႕ဆိုင္

မုန႔္ၾကြပ္မ်ား၊ကိတ္မုန္႔မ်ား၊ကြတ္ကီးမ်ားနွင္႔ေပါင္မုန္႔မ်ားေရာင္းခ်သည္႔အၿပင္…၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္အိမ္တိုင္ရာေရာက္၀န္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။